Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów o określeniu niektórych cen sprzedażnych lub czynszów przy przekazywaniu mienia nierolniczego na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
1950-04-01
Data wejścia w życie:
1950-04-24
Data obowiązywania:
1950-04-24
Data uchylenia:
1950-10-14
Organ wydający:
  • RADA MINISTRÓW
Hasła:
    Podstawa prawna (1)
    Akty zmienione (1)
    Odesłania (1)
    Uchylenia wynikające z (1)