Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 1950 r. w sprawie należności za utrzymanie w więzieniach i aresztach osób tymczasowo aresztowanych i osób skazanych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
1950-02-23
Data wejścia w życie:
1950-03-23
Data obowiązywania:
1949-11-01
Data uchylenia:
1983-05-12
Organ wydający:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Hasła:
    Podstawa prawna (1)
    Odesłania (1)
    Uchylenia wynikające z (1)