Oświadczenie rządowe z dnia 10 października 1958 r. w sprawie ponownego stosowania przez Niemiecką Republikę Demokratyczną Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących zajęcia zabezpieczającego statków powietrznych, podpisanej w Rzymie dnia 29 maja 1933 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Typ dokumentu:
Oświadczenie rządowe
Data wydania:
1958-10-10
Podstawa prawna (1)