Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1961 r. w sprawie wypowiedzenia przez Zjednoczoną Republikę Arabską Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, podpisanej w Bernie dnia 9 września 1886 r. i zmienionej w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r., której Syria była stroną.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Typ dokumentu:
Oświadczenie rządowe
Data wydania:
1961-05-16
Podstawa prawna (1)