Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 28 czerwca 1962 r. o przejmowaniu niektórych nieruchomości rolnych w zagospodarowanie lub na własność Państwa oraz o zaopatrzeniu emerytalnym właścicieli tych nieruchomości i ich rodzin.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data wydania:
1962-06-28
Data wejścia w życie:
1962-07-04
Data uchylenia:
1982-07-01
Uwagi:
w zakresie zmiany ustawy Dz.U. z 1958 r. Nr 77, poz. 398 utraciło moc z dniem 1 stycznia 1998 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. FINANSÓW
  • PRZEW. KOMITETU PRACY I PŁAC
Akty zmienione (2)
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (5)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (2)
Akty uchylające (1)