Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Norwegię Konwencji (nr 24) dotyczącej ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników zatrudnionych w przemyśle i handlu oraz w gospodarstwach domowych, przyjętej w Genewie dnia 15 czerwca 1927 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Typ dokumentu:
Oświadczenie rządowe
Data wydania:
1961-12-30
Podstawa prawna (1)