Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1962 r. w sprawie norm dopuszczalnych zanieczyszczeń wody oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do wody i do ziemi.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
1962-02-28
Data wejścia w życie:
1962-03-16
Data uchylenia:
1971-01-01
Organ wydający:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Podstawa prawna (1)
Akty uchylone (1)
Akty uchylające (1)