Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 21 maja 1963 r. o dyscyplinie wojskowej oraz o odpowiedzialności żołnierzy za przewinienia dyscyplinarne i za naruszenia honoru i godności żołnierskiej.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data wydania:
1963-05-21
Data wejścia w życie:
1963-08-28
Data uchylenia:
2010-01-01
Uwagi:
w zakresie art. 44 utracił moc z dniem 1 stycznia 2010 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
Akty zmienione (5)
Akty uchylone (1)
Akty wykonawcze (12)
Informacja o tekście jednolitym (3)
Akty zmieniające (9)
Akty uchylające (1)