Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1966 r. w sprawie zadań i organizacji pracy rzeczników patentowych, wpisu na listę rzeczników patentowych oraz zasad ich wynagradzania.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
1966-07-28
Data wejścia w życie:
1966-08-11
Data uchylenia:
1993-03-12
Organ wydający:
  • RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany:
  • MIN. OŚWIATY
  • PREZ. POLSKIEJ IZBY HANDLU ZAGRANICZNEGO
  • PREZ. URZĘDU PATENTOWEGO
  • MIN. SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • PRZEW. KOMITETU PRACY I PŁAC
  • MIN. HANDLU ZAGRANICZNEGO
Podstawa prawna (1)
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (1)
Uchylenia wynikające z (1)