Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1967-11-29
Data wydania:
1967-11-21
Data wejścia w życie:
1967-11-29
Data uchylenia:
2022-04-23
Poprzednie tytuły:
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Uwagi:
zmiana tytułu ustawy Dz. U. z 1991 r. Nr 113, poz. 491 art. 1 pkt 1 z dniem 9 grudnia 1991 r.
Organ wydający:
 • SEJM
Organ zobowiązany:
 • MIN. KOMUNIKACJI
 • MIN. OŚWIATY I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
 • PRZEW. KOMITETU PRACY I PŁAC
 • MIN. ŻEGLUGI
 • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PREZ. RADY MINISTRÓW
 • KOMITET OBRONY KRAJU
 • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
 • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
 • MIN. OBRONY NARODOWEJ
 • RADA MINISTRÓW
Akty zmienione (9)
Akty uchylone (9)
Akty uznane za uchylone (28)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (1024)
Orzeczenie TK (4)
Informacja o tekście jednolitym (14)
Akty zmieniające (125)
Akty uchylające (1)