Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 22 października 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia, które osoby wykonujące pracę nakładczą uważa się za pracowników w rozumieniu ustawy o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
1968-10-22
Data wejścia w życie:
1968-11-05
Data obowiązywania:
1968-09-05
Data uchylenia:
1974-04-29
Organ wydający:
  • PRZEW. KOMITETU PRACY I PŁAC
Hasła:
    Podstawa prawna (1)
    Akty zmienione (1)
    Akty uchylające (1)