Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1969 r. w sprawie wejścia w życie Układu dodatkowego do Konwencji generalnej pomiędzy Polską a Francją o zabezpieczeniu społecznym z dnia 9 czerwca 1948 r., podpisanego w Paryżu dnia 5 listopada 1968 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Podstawa prawna (1)