Oświadczenie rządowe z dnia 25 czerwca 1969 r. w sprawie wejścia w życie poprawek do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Oświadczenie rządowe
Data wydania:
1969-06-25
Uwagi:
status ustalono na podstawie Internetowej Bazy Traktatów MSZ: https://traktaty.msz.gov.pl/umowa-5
Podstawa prawna (1)