Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data wydania:
1970-11-25
Data wejścia w życie:
1971-03-30
Data uchylenia:
2001-09-23
Uwagi:
art. 37 ust. 1 pkt 1 w zakresie dotyczącym przedmiotów użytku nieobjętych ustawą Dz.U. z 2001 Nr 63, poz. 634 przestał obowiązywać na podstawie Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1408 10.11.2002 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • MIN. ROLNICTWA
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. HANDLU WEWNĘTRZNEGO
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  • MIN. PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU
  • MIN. ŻEGLUGI
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Akty zmienione (6)
Akty uchylone (1)
Akty uznane za uchylone (1)
Akty wykonawcze (41)
Akty zmieniające (12)
Akty uchylające (1)