Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.

Pokaż treść w pełnym oknie
Podstawa prawna (1)
Akty zmienione (1)
Akty uchylające (1)