Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 r. Karta praw i obowiązków nauczyciela.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1972-04-29
Data wydania:
1972-04-27
Data wejścia w życie:
1972-05-01
Data uchylenia:
1982-02-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. OŚWIATY I WYCHOWANIA
  • MIN. NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I TECHNIKI
  • RADA PAŃSTWA
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
Akty zmienione (6)
Akty uchylone (1)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (29)
Akty zmieniające (5)
Akty uchylające (1)