Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 30 marca 1972 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze administracji żeglugi śródlądowej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania im upoważnień.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
1972-04-29
Data wydania:
1972-03-30
Data wejścia w życie:
1972-04-29
Data uchylenia:
1975-01-01
Organ wydający:
  • MIN. ŻEGLUGI
Podstawa prawna (2)
Podstawa prawna z art. (2)
Akty uchylone (2)
Odesłania (1)
Akty uchylające (1)