Protokół w sprawie uchylenia Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o ochronie roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami z dnia 22 stycznia 1949 r., sporządzony w Pradze dnia 3 grudnia 1970 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Typ dokumentu:
Protokół
Data wydania:
1971-05-10
Hasła:
    Odesłania (1)
    Akty wykonawcze (1)