Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data wydania:
1972-10-18
Data wejścia w życie:
1973-01-01
Data uchylenia:
2001-08-22
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I TECHNIKI
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • PREZ. URZĘDU PATENTOWEGO
  • MIN. FINANSÓW
Akty uchylone (1)
Akty uznane za uchylone (5)
Akty wykonawcze (156)
Informacja o tekście jednolitym (2)
Akty zmieniające (6)
Akty uchylające (1)