Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 28 stycznia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i śródlądowych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
1972-02-29
Data wydania:
1972-01-28
Data wejścia w życie:
1972-02-29
Data obowiązywania:
1972-02-29
Data uchylenia:
1993-09-07
Uwagi:
obowiązuje w odniesieniu do obiektów i urządzeń będących w eksploatacji w dniu 7 września 1993 r. do czasu ich przebudowy lub modernizacji
Organ wydający:
  • MIN. ŻEGLUGI
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Akty uchylające (1)