Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1974-06-04
Data wydania:
1974-05-29
Data wejścia w życie:
1974-08-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
Akty zmienione (5)
Akty uchylone (1)
Akty uznane za uchylone (4)
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (33)
Orzeczenie TK (2)
Informacja o tekście jednolitym (11)
Akty zmieniające (45)