Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1974-04-17
Data wydania:
1974-04-10
Data wejścia w życie:
1975-01-01
Data uchylenia:
2015-03-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • RADA MINISTRÓW
Akty zmienione (5)
Akty uchylone (4)
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (39)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (3)
Akty zmieniające (35)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (9)