Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 1975 r. w sprawie przystąpienia Demokratycznej Republiki Sudanu do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r. oraz do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego tę konwencję.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Typ dokumentu:
Oświadczenie rządowe
Data ogłoszenia:
1975-08-13
Data wydania:
1975-07-31
Podstawa prawna (2)