Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Międzynarodowa konwencja o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, sporządzona w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Konwencja
Data ogłoszenia:
1976-09-30
Data wydania:
1976-02-05
Data wejścia w życie:
1976-06-16
Data uchylenia:
2000-12-21
Uwagi:
Wypowiedzenie konwencji przez Polskę - Dz.U. 2001 nr 104 poz. 1141
Akty wykonawcze (1)
Akty zmieniające (2)
Akty uchylające (1)