Międzynarodowa Konwencja dotycząca interwencji na morzu pełnym w razie zanieczyszczenia olejami, sporządzona w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Konwencja
Data ogłoszenia:
1976-11-18
Data wydania:
1976-05-06
Data wejścia w życie:
1976-08-30
Akty wykonawcze (1)