Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek oraz ich rodzin.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1976-12-29
Data wydania:
1976-12-18
Data wejścia w życie:
1977-03-01
Data uchylenia:
2003-01-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • PREZ. ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  • MIN. PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
Akty zmienione (5)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (9)
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (37)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (2)
Akty zmieniające (15)
Akty uchylające (1)