Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 13 grudnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych oraz rozporządzenie w sprawie obliczania wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, odszkodowań, dodatków wyrównawczych oraz niektórych innych należności ze stosunku pracy.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
1976-12-29
Data wydania:
1976-12-13
Data wejścia w życie:
1977-01-01
Data obowiązywania:
1977-01-01
Data uchylenia:
1996-06-02
Uwagi:
Par. 6 niniejszego rozporządzenia obowiązywał w stosunku do pracowników tymczasowo aresztowanych w dniu wejścia w życie nowego rozporządzenia (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 289).
Organ wydający:
  • MIN. PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (2)
Akty zmienione (2)
Odesłania (2)
Akty zmieniające (1)
Akty uchylające (1)