Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 1976 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i uprawnień inspektorów-rzeczoznawców i inspektorów społecznych Najwyższej Izby Kontroli oraz zasad wynagradzania inspektorów-rzeczoznawców.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
1976-04-10
Data wydania:
1976-03-31
Data wejścia w życie:
1976-04-10
Data uchylenia:
1981-01-08
Organ wydający:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Organ zobowiązany:
  • PREZ. NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Odesłania (2)
Uchylenia wynikające z (1)