Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Warszawie dnia 16 sierpnia 1977 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Umowa międzynarodowa
Data ogłoszenia:
1978-05-11
Data wydania:
1978-02-10
Data wejścia w życie:
1978-02-22
Data uchylenia:
1992-09-09
Akty uchylające (1)