Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1980-03-11
Data wydania:
1980-01-31
Data wejścia w życie:
1980-03-11
Poprzednie tytuły:
  • Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
  • Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • RADA PAŃSTWA
  • MIN. HANDLU ZAGRANICZNEGO I GOSPODARKI MORSKIEJ
  • MIN. KOMUNIKACJI
  • MIN. SPRAW ZAGRANICZNYCH
Akty zmienione (1)
Akty wykonawcze (22)
Informacja o tekście jednolitym (5)
Akty zmieniające (20)