Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie ochrony środowiska przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymaniu czystości i porządku w miastach i wsiach.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
1980-11-05
Data wydania:
1980-09-30
Data wejścia w życie:
1980-11-05
Data uchylenia:
1998-01-01
Organ wydający:
  • RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany:
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  • MIN. ADMINISTRACJI GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
  • MIN. KOMUNIKACJI
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uznane za uchylone (1)
Akty wykonawcze (1)
Uchylenia wynikające z (1)