Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii o ochronie prawnej i pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Helsinkach dnia 27 maja 1980 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Umowa międzynarodowa
Data ogłoszenia:
1981-11-18
Data wydania:
1980-12-17
Data wejścia w życie:
1981-10-16
Data uchylenia:
2021-10-16
Akty uchylające (1)