Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 8 października 1982 r. o związkach zawodowych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1982-10-11
Data wydania:
1982-10-08
Data wejścia w życie:
1982-10-11
Data uchylenia:
1991-07-25
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
  • RADA PAŃSTWA
Akty uchylone (6)
Akty uznane za uchylone (7)
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (14)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (6)
Akty uchylające (1)