Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1983-07-19
Data wydania:
1983-07-14
Data wejścia w życie:
1984-01-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. SPRAW ZAGRANICZNYCH
  • SZEF KANCELARII SEJMU
  • SZEF KANCELARII RADY PAŃSTWA
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • MIN. NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I TECHNIKI
  • NACZELNY DYREKTOR ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
  • MIN. KULTURY I SZTUKI
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Akty zmienione (2)
Akty uchylone (1)
Akty uznane za uchylone (6)
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (56)
Informacja o tekście jednolitym (8)
Akty zmieniające (45)
Dyrektywy europejskie (1)