Ustawa z dnia 21 listopada 1983 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1983-11-22
Data wydania:
1983-11-21
Data wejścia w życie:
1983-11-22
Data uchylenia:
2022-04-23
Uwagi:
Objęte tekstem jednolitym Dz. U. 1988 r. nr 30 poz. 207 z dniem 30 sierpnia 1988 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • RADA MINISTRÓW
  • RADA PAŃSTWA
Akty zmienione (1)
Akty uznane za uchylone (3)
Akty wykonawcze (2)
Akty uchylające (1)