Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1983-02-05
Data wydania:
1983-02-01
Data wejścia w życie:
1983-02-05
Z mocą od:
1983-01-01
Data uchylenia:
1999-01-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
  • RADA MINISTRÓW
Akty zmienione (3)
Akty uchylone (4)
Akty uznane za uchylone (3)
Odesłania (2)
Akty wykonawcze (6)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (8)
Akty uchylające (1)