Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. Prawo o ruchu drogowym.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1983-02-11
Data wydania:
1983-02-01
Data wejścia w życie:
1984-01-01
Data uchylenia:
1998-01-01
Uwagi:
obowiązuje w zakresie zmiany Dz.U. z 1971 r. Nr 12, poz. 114 W zakresie art. 60, 69-70, 72-82 obowiązywało do dnia 30 czerwca 1999 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  • WOJEWODA
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • MIN. ADMINISTRACJI GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. KOMUNIKACJI
  • RADA MINISTRÓW
Akty zmienione (7)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (34)
Akty wykonawcze (77)
Orzeczenie TK (2)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (8)
Akty uchylające (1)