Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 lipca 1984 r. w sprawie zasad klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
1984-08-31
Data wydania:
1984-07-25
Data wejścia w życie:
1984-08-31
Data uchylenia:
2002-10-24
Organ wydający:
  • MIN. NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I TECHNIKI
Organ zobowiązany:
  • NACZELNY DYREKTOR ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uznane za uchylone (4)
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (2)
Akty uchylające (1)