Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1984-11-28
Data wydania:
1984-11-15
Data wejścia w życie:
1985-07-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
  • MIN. KOMUNIKACJI
Akty zmienione (2)
Akty uchylone (1)
Akty uznane za uchylone (8)
Odesłania (2)
Akty wykonawcze (44)
Orzeczenie TK (3)
Informacja o tekście jednolitym (6)
Akty zmieniające (29)
Dyrektywy europejskie (2)