Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 27 czerwca 1986 r. w sprawie opłat za używanie radiowych urządzeń nadawczych, nadawczo-odbiorczych i odbiorczych oraz wysokości kar za zwłokę w uiszczaniu opłat.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
1986-07-31
Data wydania:
1986-06-27
Data wejścia w życie:
1986-07-31
Data uchylenia:
1987-01-01
Organ wydający:
  • MIN. ŁĄCZNOŚCI
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uchylające (1)