Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1987-07-25
Data wydania:
1987-07-15
Data wejścia w życie:
1988-01-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • PREZ. SEJMU
Akty zmienione (6)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (14)
Orzeczenie TK (3)
Informacja o tekście jednolitym (7)
Akty zmieniające (19)
Dyrektywy europejskie (5)