Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1987-07-28
Data wydania:
1987-07-16
Data wejścia w życie:
1987-09-01
Data uchylenia:
2019-02-11
Poprzednie tytuły:
  • Ustawa z dnia 16 lipca 1987 r. o kinematografii.
Uwagi:
tytuł ustawy brzmi: ustawa o państwowych instytucjach filmowych
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. KULTURY I SZTUKI
  • MIN. FINANSÓW
  • RADA MINISTRÓW
Akty zmienione (2)
Akty uchylone (1)
Akty uznane za uchylone (12)
Akty wykonawcze (11)
Informacja o tekście jednolitym (4)
Akty zmieniające (12)
Akty uchylające (1)