Ustawa z dnia 16 lipca 1987 r. o Narodowym Spisie Powszechnym 1988 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1987-07-28
Data wydania:
1987-07-16
Data wejścia w życie:
1987-07-28
Data obowiązywania:
1987-07-28
Data wygaśnięcia:
1989-01-01
Organ wydający:
 • SEJM
Organ zobowiązany:
 • MIN. OŚWIATY I WYCHOWANIA
 • MIN. NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
 • MIN. OBRONY NARODOWEJ
 • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
 • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 • MIN. SPRAW ZAGRANICZNYCH
 • MIN. HANDLU ZAGRANICZNEGO
 • MIN. KIEROWNIK URZĘDU GOSPODARKI MORSKIEJ
 • MIN. KIEROWNIK URZĘDU DO SPRAW WYZNAŃ
 • PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
Hasła:
Akty wykonawcze (2)