Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz rozporządzenie w sprawie waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych rolnikom indywidualnym i członkom ich rodzin oraz wysokości składki na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
1987-02-27
Data wydania:
1987-02-20
Data wejścia w życie:
1987-02-27
Data obowiązywania:
1987-02-27
Data uchylenia:
1991-01-01
Organ wydający:
  • RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany:
  • PREZ. ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
  • MIN. PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (6)
Akty zmienione (2)
Akty uchylone (1)
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (4)
Uchylenia wynikające z (1)