Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń chwilowych i progowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
1987-01-16
Data wydania:
1986-12-30
Data wejścia w życie:
1987-01-16
Data obowiązywania:
1987-01-16
Data uchylenia:
1989-12-20
Organ wydający:
  • MIN. PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
Hasła:
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Akty uchylające (1)