Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 maja 1987 r. w sprawie opłat za używanie radiowych urządzeń nadawczych, nadawczo-odbiorczych i odbiorczych oraz wysokości kar za zwłokę w uiszczaniu opłat.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
1987-05-27
Data wydania:
1987-05-14
Data wejścia w życie:
1987-05-27
Data obowiązywania:
1987-01-01
Data uchylenia:
1991-11-14
Organ wydający:
  • MIN. ŁĄCZNOŚCI
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uchylone (1)
Uchylenia wynikające z (1)