Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1989-04-08
Data wydania:
1989-04-07
Data wejścia w życie:
1989-04-08
Data uchylenia:
1992-12-08
Uwagi:
Przepisy rozdziałów 1, 4, 7 z wyjątkiem art. 60 ust. 1, rozdziałów 8, 9 z wyjątkiem art. 94 oraz rozdziałów 10 i 11 utraciły moc 17 października 1997 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Akty zmienione (1)
Akty uznane za uchylone (27)
Akty wykonawcze (29)
Akty uchylające (1)