Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1989-02-07
Data wydania:
1989-01-31
Data wejścia w życie:
1989-02-07
Z mocą od:
1989-01-01
Data uchylenia:
1992-01-01
Uwagi:
obowiązuje w zakresie zmiany Dz.U. 1982 r. nr 30 poz. 210
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ
  • RADA MINISTRÓW
Akty zmienione (5)
Akty uznane za uchylone (18)
Akty wykonawcze (27)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (8)
Akty uchylające (1)