Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1989-05-23
Data wydania:
1989-05-17
Data wejścia w życie:
1989-05-23
Poprzednie tytuły:
  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. KIEROWNIK URZĘDU DO SPRAW WYZNAŃ
  • RADA MINISTRÓW
Akty zmienione (14)
Akty uchylone (1)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (6)
Akty wykonawcze (288)
Orzeczenie TK (2)
Informacja o tekście jednolitym (4)
Akty zmieniające (30)
Dyrektywy europejskie (1)