Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1989-06-02
Data wydania:
1989-05-24
Data wejścia w życie:
1989-09-30
Z mocą od:
1989-06-02
Data uchylenia:
2019-11-07
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Akty zmienione (6)
Akty uchylone (1)
Akty uznane za uchylone (3)
Odesłania (1)
Informacja o tekście jednolitym (2)
Akty zmieniające (6)
Akty uchylające (1)